Viktklasser
KM-4
#NamnIW/SPoängIW/SNamnTid
1Xxx Xxx00/00 - 1010/0Xxx Xxx0:10
2Xxx Xxx00/00 - 000/0Xxx Xxx3:00
3Xxx Xxx00/00 - 000/0Xxx Xxx3:00
4Xxx Xxx00/00 - 1010/0Xxx Xxx0:32
5Xxx Xxx00/00 - 1010/0Xxx Xxx1:39
6Xxx Xxx00/00 - 1010/0Xxx Xxx0:20