Viktklasser
KM-16
#NamnIW/SPoängIW/SNamnTid
1Xxx Xxx00/00 - 1010/0Xxx Xxx0:47
2Xxx Xxx00/00 - 1010/0Xxx Xxx1:23
3Xxx Xxx00/00 - 101/0Xxx Xxx2:00
4Xxx Xxx10/010 - 000/0Xxx Xxx2:00
5Xxx Xxx00/00 - 101/0Xxx Xxx2:00
6Xxx Xxx01/01 - 000/0Xxx Xxx0:00